YÖKDİL SINAVI başvu...
 
Paylaş:
Bildirimler
Tümünü temizle

YÖKDİL SINAVI başvuruları nasıl yapılacak?

   RSS

0
Topic starter

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste
yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.

Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava
başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve
bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

* Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi
gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden
ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü kimlik doğrulamasında önemli rol
oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik
bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede
güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz
önünde bulundurulmalıdır.

* Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları, bu kılavuzun
“Engelli / Sağlık Sorunu Olan Adaylara Yönelik Uygulamalar” başlığında açıklanmıştır. Söz
konusu adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav
salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi
Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları
(adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık
raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz
konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple
zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan
değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

* Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra
ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

KILAVUZ İNDİR: http://yokdil.yok.gov.tr/yokdil_sinav_kilavuzu_20190130.pdf  

Paylaş: